Schepper God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen opstaan uit de doden en hiermee de nieuwe Schepping ingeluid. Op deze eerste dag van de nieuwe week willen wij U danken voor al Uw daden van goedheid in ons eigen leven. Wij bidden U voor de mensen in ons land die zoeken naar de betekenis van hun bestaan. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en Zijn liefdevolle uitnodiging omarmen. Door Christus onze Heer.