Liefdevolle God, In de vriendschap van mensen voor elkaar, openbaart U zich telkens weer opnieuw. Wij bidden U deze zondag speciaal voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen overal ter wereld. Dat allen die Uw Naam belijden, de eenheid en de waarheid blijven zoeken en dat hun verkondiging en liefdeswerk ten goede komen aan de armen en de behoeftigen in onze wereld. Door Christus onze Heer.