Barmhartige God, Op de eerste dag van de week hebt Gij Uw Zoon doen verrijzen uit de doden en de hemel en de aarde herschapen. Wij danken U dat wij in veiligheid en vrijheid deze zondag op weg naar Pasen mogen vieren. Geef dat ons geloof vrucht mag dragen voor onze wereld. Wij gedenken vandaag allen die in de duisternis van het ongeloof ronddolen en wij bidden U dat zij het licht van Christus zullen zien. Bemoedig hen op hun levensweg en schenk hen Uw vrede. Door Christus onze Heer.