God onze Vader, Jezus van Nazareth hoorde tijdens zijn doop in de Jordaan Uw stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon”. Wij bidden U aan het einde van deze Kersttijd voor al Uw zonen en dochters overal ter wereld: dat zij Uw liefdevolle aanwezigheid steeds mogen ervaren, speciaal wie vervolgd worden omwille van hun geloof dat Jezus de Christus is. Wij vragen U: maak de harten van hun vervolgers ontvankelijk voor de Blijde Boodschap. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, de Voorloper, door Christus onze Heer.