zondag 12 november 2023

Genadige God, Uw Zoon Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven. Hij is de Alpha en de Omega, Begin en Einde. Wij danken U voor zijn grote trouw tot voorbij de dood, en vieren vandaag met vreugde zijn verrijzenis uit de doden. Geef dat mensen overal ter wereld Zijn Blijde Boodschap omarmen, en dat zij Zijn grote wonderen in hun leven mogen ervaren en verkondigen. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Josafat, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.