zondag 12 mei 2024

Almachtige God, op de eerste dag van de week hebt Gij Jezus Christus, de Goede Herder, met sterke arm doen verrijzen uit de doden. Hij zetelt nu voor altijd aan Uw rechterhand. Wij danken U op deze zevende zondag van het Paasfeest dat wij in vrijheid zijn overwinning kunnen vieren en zijn Goede Boodschap mogen verkondigen. Geef dat vele jonge mensen in Nederland de weg naar Uw Zoon en zijn ene Kerk vinden; geef dat hun geloof diep wortelt en vrucht draagt voor de wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Dedë Malaj, priester en martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.