zondag 12 december 2021

Genadige God, uw heerlijkheid wordt bezongen door de engelen en de heiligen in de hemel. Wij danken U op deze derde zondag in de Adventstijd dat wij, samen met hen, in vrijheid uw grootsheid kunnen vieren. Wij bidden U vandaag speciaal voor Christenen die niet de vrijheid hebben om in het openbaar de Blijde Boodschap te verkondigen. Bescherm hen tegen geweld, en geef dat mensen van andere gezindten hen willen ontmoeten en van hen willen leren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouwe van Guadalupe, door Christus onze Heer.