Barmhartige God, U hebt hemel en aarde geschapen op de eerste zondag. Op deze eerste dag van de week willen wij U danken voor onze broeders en zusters die meehelpen bouwen aan Uw Koninkrijk: dat zij in overvloed Uw zegen mogen ontvangen, waar zij ook wonen. Wij vragen U: geef dat velen geraakt worden door hun inzet voor vrede, gerechtigheid, schoonheid en eenheid en daarom vragen om het Evangelie te leren kennen. Door Christus onze Heer.