God onze Schepper, U openbaart zich telkens opnieuw in de vriendschap van mensen voor elkaar. Wij bidden U voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen overal ter wereld. Dat allen die Uw Naam belijden de eenheid en de waarheid blijven zoeken en dat hun verkondiging en liefdeswerk vooral ten goede komen aan de armen en de behoeftigen in onze wereld. Door Christus onze Heer.