God van vergeving, op de eerste dag van de week hebt Gij Uw Zoon doen opstaan uit de doden en de hemel en de aarde herschapen. Wij danken U dat wij in vrijheid deze zondag op weg naar Pasen kunnen vieren. Wij gedenken vandaag alle mensen die in de duisternis van het ongeloof ronddolen en wij bidden U dat hun ogen opengaan voor het licht van de verrezen Christus. Bemoedig hen op hun levensweg en schenk hun Uw vrede. Door Christus onze Heer.