Eeuwige God, U hebt Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus doen verrijzen uit de doden op de eerste dag. Op deze zondag danken wij U voor de gave van ons leven. Wij vragen U dat wij steeds trouw zijn aan Uw Zoon en aan Zijn Kerk. Geef ons de kracht om het kwade telkens weer af te wijzen en te kiezen voor het goede. Door Christus onze Heer.