Goede God, tijdens zijn doop in de Jordaan hoorde Jezus Uw stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon”. Wij bidden U aan het einde van deze Kersttijd voor al Uw zonen en dochters overal ter wereld: dat zij Uw aanwezigheid steeds mogen ervaren, speciaal in moeilijke tijden en bij grote uitdagingen. Stort Uw Geest uit in de harten van de ongedoopten en maak hen ontvankelijk voor de Blijde Boodschap van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, martelaar, door Christus onze Heer.