zondag 11 oktober 2020

God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons het nieuwe gebod van de onderlinge liefde gegeven. Wij vragen U op deze eerste dag van de nieuwe week: maak ons nieuw en leer ons U te beminnen in onze naasten. Geef dat wij weldoende rondgaan, U dienen in onze broeders en zusters, en zo bouwen aan Uw Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.