zondag 11 juli 2021

Goede God, U heeft ons tot leven geroepen om U in vrijheid te dienen met heel ons hart, ziel en lichaam. Wij bidden U op deze feestdag voor Uw Kerk in Europa voor alle inwoners van het continent die zoeken naar de zin van hun bestaan: dat zij de Blijde Boodschap van Jezus Christus en zijn Kerk leren kennen en omarmen, om dan met vreugde te bouwen aan Europese samenlevingen waar het recht op leven voor de meest kwetsbaren, alsook vrede, gerechtigheid en vriendschap gedijen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Benedictus, abt, patroon van Europa, door Christus onze Heer.