zondag 11 april 2021

Almachtige en genadige God, op de eerste dag van de week hebt Gij de nieuwe Schepping ingeluid met de verrijzenis van Uw Zoon Jezus Messias uit de doden. Op deze zondag onder het Paasoctaaf willen wij U met vreugde danken voor Uw daden die redding schenken. Wij bidden dat wij altijd in de Geest en met een ruim hart en gulle handen blijven bouwen aan de komst van Uw Koninkrijk op aarde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Symforian Ducki, minderbroeder en martelaar, door Christus onze Heer.