Almachtige God, U hebt hemel en aarde geschapen op de eerste dag van de eerste week. Op deze zondag, de Dag van de Heer, willen wij U bidden voor alle mensen van goede wil die in Afrika wonen. Uit dank voor hun werken van barmhartigheid; uit dank voor hun woorden van vrede en verzoening; uit dank voor hun gebed en zelfgave. Wij vragen dat zij Uw zegen steeds mogen ontvangen. Door Christus onze Heer.