God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus, de Goede Herder, heeft ons gevraagd U steeds weer te bidden om arbeiders, want de oogst is groot. Wij vragen U daarom op deze dag van de verrijzenis om weer goede herders te geven aan Uw volk. Geef dat hun kennis van Uw Woord en hun pastorale zorg veel vrucht mag dragen voor onze wereld. Geef dat zij steun krijgen van bekwame, toegewijde en liefdevolle mannen en vrouwen bij de uitoefening van hun ambt. Door Christus onze Heer.