Barmhartige God, op de eerste dag van de week zagen de vrouwen dat het graf leeg was. Wij willen U met vreugde danken voor de verrijzenis van Uw Zoon. Wij bidden U: open onze ogen opdat wij steeds meer inzien wat onze opdracht is in deze wereld en geef ons de moed om naar dit inzicht te handelen. Door Christus onze Heer.