Genadige God, in Uw Zoon Jezus Messias hebt Gij Uw glorie en mededogen aan alle volkeren geopenbaard. Wij bidden U op deze zondag: waak over Uw ene Kerk verspreid over heel de wereld, en geef dat zij standhoudt in de belijdenis van Uw Naam, alsook in de verkondiging van Uw liefde, speciaal aan de armen. Wij vragen Uw zegen voor hen, op voorspraak van de heilige Clara van Assisi, door Christus onze Heer.

_x000D_