Barmhartige God, op de eerste dag van de week heeft Uw Zoon de ketenen van de dood verbroken en de hemel en de aarde herschapen. Met een oprecht hart danken wij U dat wij in veiligheid en vrijheid deze zondag op weg naar het Paasfeest mogen vieren. Wij vertrouwen erop dat ons gebed vrucht mag dragen voor onze wereld. Wij bidden U daarom dat velen het Evangelie zullen leren kennen en in de Kerk zullen worden opgenomen. Door Christus onze Heer.