Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus deed lammen opstaan om verder hun weg te gaan onder Zijn liefdevolle zegen. Melaatsen en andere zieken werden door Hem genezen omwille van hun geloof. Wij vragen U op deze zondag: zie om naar het geloof van alle zieken die deze weken met bijzondere intenties op bedevaart zijn, en verhoor genadig hun gebeden. Door Christus onze Heer.