zondag 10 september 2023

Almachtige God, op de eerste dag van de nieuwe week heeft Uw Zoon Jezus Messias met krachtige hand de dood voor altijd gedood. Hij zetelt nu als Koning en Verlosser voor altijd aan Uw rechterhand. Wij danken U dat wij op deze zondag zijn verrijzenis in veiligheid kunnen vieren en verkondigen. Wij bidden U: geef dat steeds meer Christenen hun geloof mogen vieren zonder vrees voor lichamelijk letsel en sociale represailles. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jacques Gagnot, priester, martelaar tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.