zondag 10 oktober 2021

Goede God, U hebt uw Zoon Jezus Messias uit de doden doen opstaan en Hem geplaatst aan uw rechterhand. Op deze zondag willen wij U danken voor zijn liefdesoffer dat ons redt van de eeuwige dood. Wij bidden dat wij door gebed, studie en goede werken steeds meer groeien in geloof, alsook in liefde voor U en onze naasten. Dat wij de moed en de juiste woorden vinden om het Evangelie te verkondigen aan onze familieleden, collega’s, buren en vrienden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Edward Detkens, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.