God onze Vader, U hebt Uw grote liefde voor alle mensen geopenbaard in Jezus van Nazareth. Wij danken U voor de gave van Zijn heilige Geest en wij vragen U op deze zondag in de Paastijd dat wij mogen groeien naar een dieper inzicht in Uw heilsplan voor heel de wereld. Geef dat wij en onze naasten steeds geraakt worden door Uw liefde en dat wij deze concreet maken met werken van barmhartigheid. Door Christus onze Heer.