zondag 10 januari 2021

Genadige God, bij de doop van Jezus van Nazareth in de Jordaan klonk Uw stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon”. Wij bidden U op deze laatste dag van de Kersttijd voor al Uw zonen en dochters overal ter wereld: dat zij Uw liefdevolle aanwezigheid steeds mogen ervaren in hun leven. Wij bidden speciaal voor hen die vervolgd worden omwille van hun navolging van Jezus Christus. Open de harten van hun vervolgers voor het Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, de Voorloper van de Heer, door Christus onze Heer.