zondag 10 december 2023

Levende God, U verlangt dat de verschillende volkeren in de vrede van Christus met elkaar leven, en samen streven aan een rechtvaardige wereld. Wij bidden U daarom op deze tweede zondag van de Advent voor de machtigen en invloedrijken overal ter wereld. Wij vragen U dat zij de waarheid, schoonheid, en kracht van het heilig Evangelie omarmen, en dat zij hun macht, aanzien, invloed, en geld gebruiken ter bevordering van wereldwijde vrede. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Swithun Wells, echtgenoot, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.