Eeuwige God, U hebt hemel en aarde geschapen op de eerste zondag. Op deze eerste dag van de week willen wij U danken voor al onze broeders en zusters die meebouwen aan Uw Koninkrijk: dat zij Uw zegen mogen ontvangen, waar zij ook wonen. Wij vragen U: geef dat velen geraakt worden door hun inzet voor een beter leven in vrede en zó geïnspireerd worden om het Evangelie te leren kennen. Door Christus onze Heer.