God van liefde en gerechtigheid, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen verrijzen uit de doden. Hij heeft voor ons de dood vernietigd. Wij danken U voor alle mensen die zich inzetten voor de vrede van Christus. Geef dat machthebbers Uw almacht erkennen. Open hun hart om Uw Woord te kunnen verstaan en de ware vrede te kunnen uitdragen aan hun onderdanen. Door Christus onze Heer.