Almachtige, eeuwige God, Gij hebt ons Uw Zoon Jezus Christus gegeven als het Licht van de wereld. Hij is de weg die naar U leidt. Hij is de waarheid. Geen andere waarheid maakt ons vrij. Geef dat wij niet opgaan in wat vergankelijk is, maar oog houden voor de hemelse goederen. Dan zullen wij U altijd danken met een oprecht hart en Uw goede werken verkondigen aan onze naasten. Door Christus onze Heer.