Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus bracht heil en genezing voor alle mensen. Wij vragen U op deze eerste dag van de nieuwe week, om zijn bijzondere zegen voor alle families en gezinnen in Iran. Geef aan ouders liefde, wijsheid en geduld bij de opvoeding van hun kinderen. Geef dat de inwoners van Iran de vrijheid krijgen om het Evangelie te leren kennen en dat velen zich bekeren en de sacramenten ontvangen. Door Christus onze Heer.