God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus hoorde tijdens zijn doop in de Jordaan Uw stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon”. Wij bidden U voor al Uw zonen en dochters overal ter wereld: dat zij Uw liefdevolle aanwezigheid steeds mogen ervaren, vooral zij die opgesloten zitten in gevangenissen omwille van hun geloof. Wij vragen U: maak de harten van hun bewakers zacht en ontvankelijk voor Uw Woord. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, martelaar, door Christus onze Heer.