zondag 1 oktober 2023

Barmhartige Heer, Uw Zoon en Gezalfde Jezus van Nazareth, laat ons zien hoeveel U van de mensen houdt. Hij is verrezen op de eerste dag van de week, en biedt ons de sleutel tot het eeuwige leven. Geef dat wij op deze verrijzeniszondag ter harte nemen wat zijn kruisdood ons te zeggen heeft, en dat wij deel mogen hebben aan zijn verrijzenis en verheerlijking. Wij danken U dat wij deze geloofsmysteries in vrijheid mogen vieren. Dit bidden wij U op voorspraak van de heilige Teresia van het Kind Jezus, door Christus onze Heer.