zondag 1 november 2020

Almachtige God, U reikt ons een voorbeeld in de levens van de heilige mannen en vrouwen die ons voorgingen in het geloof. Wij willen U op dit hoogfeest van Allerheiligen danken voor mensen die in onze dagen hun heiliging door uw genade alle kans geven. Moge hun actieve inzet bij de opbouw van uw Koninkrijk ons inspireren bij de levenskeuzes die wij zelf moeten maken. Dit vragen wij U op voorspraak van al uw heiligen, door Christus onze Heer.