zondag 1 mei 2022

Genadige God, Uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, deelde in het dagelijkse leven van mensen die hard moeten werken voor hun bestaan. Op dit hoogfeest van de heilige Jozef bidden wij om Uw zegen voor jonge mensen die opgroeien in de anonimiteit van de miljoenensteden. Geef dat zij genoeg veilig werk kunnen vinden waarin zij hun talenten kunnen ontplooien en daarmee een vast bestaan kunnen opbouwen en een gezin kunnen stichten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef, de arbeider, door Christus onze Heer.