zondag 1 januari 2023

Almachtige en barmhartige God, door het moederschap van de heilige maagd Maria hebt Gij het ware Leven, Jezus Christus, geschonken aan alle mensen. Op deze eerste dag van 2023 vragen wij Uw krachtige zegen voor alle mensen van goede wil. Wij bidden U dat de verkondiging van Uw Zoon Jezus Messias onder de volkeren steeds meer vrucht mag dragen, zodat dit jaar de vrede en gerechtigheid toenemen voor alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van God, door Christus onze Heer.