zondag 1 augustus 2021

Genadige God, nadat Hij zijn beulen uit liefde had vergeven, schonk Uw Zoon Jezus Christus de heilige Geest. Wij willen U vandaag op verzoek van Paus Franciscus bidden voor de Kerk: dat zij de genade en kracht ontvangt van de heilige Geest om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie. Dat velen opnieuw geraakt worden door de Blijde Boodschap, zich bekeren, en de weg van ware vrede en gerechtigheid gaan. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Gerhard Hirschfelder, priester en martelaar, door Christus onze Heer.