Barmhartige God, U wilt dat de mensen van verschillende rassen en talen in vrede en harmonie met elkaar leven. Wij bidden U op deze tweede zondag in de Adventstijd daarom voor de rijken en machtigen van onze wereld. Wij bidden U dat zij de kracht en de waarheid van de Goede Boodschap van Jezus Christus leren kennen en omarmen en dat zij hun macht, aanzien, invloed en geld gebruiken ter bevordering van vrede en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.