Levende God, U hebt zich aan ons geopenbaard als een God van mateloze liefde en overvloedige vrede. Op deze eerste dag van de week willen wij U danken voor de gave van Uw Geest, die leven geeft. Wij bidden U vandaag speciaal dat de machthebbers van deze wereld de grootheid en almacht van Uw liefde erkennen en dat zij de vrede van Christus, Uw Zoon, altijd nastreven. Door Christus onze Heer.