Goede God, Uw Zoon Jezus Christus is nedergedaald ter helle om allen die in de macht van de dood zitten, te bevrijden. Op deze zondag willen wij U daarom danken voor de vrijheid die wij genieten: dat wij daar goed mee omgaan en deze in dienst stellen van de verkondiging van de verrijzenis van Jezus Christus. Geef dat ons gebed en onze goede werken vrucht mogen dragen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.