Eeuwige God, U vraagt ons te waken en te wachten op de komst van Uw Zoon, de Vredesvorst en Hemelkoning, Kind van Bethlehem. Wij danken U voor deze zondag op weg naar Kerstmis. Geef dat alle Christenen in vrijheid Jezus Christus mogen navolgen en belijden. Geef dat wij allen met onze broeders en zusters vandaag door ons gebed en onze goede werken toenemen in liefde en heiligheid. Door Christus onze Heer.