Almachtige God, U hebt hemel en aarde geschapen op de eerste dag. Op deze eerste dag van de week, de Dag van de Heer, willen wij U bidden voor alle Christenen en mensen van goede wil: dat zij in overvloed Uw zegen mogen ontvangen, waar zij ook wonen. Wij vragen U: sta alle mannen en vrouwen bij die lijden in gevangenissen omwille van hun geloof in de verrijzenis van Uw Zoon. Door Christus onze Heer.