God, Schepper van hemel en aarde, op deze eerste dag van de week willen wij U danken voor de gave van Uw heilige Geest, die leven geeft en wijsheid schenkt. Wij bidden U dat de wereldse machthebbers de grootheid en almacht van Uw liefde erkennen en dat zij de vrede van Jezus Christus, Uw Zoon, altijd nastreven. Door Christus onze Heer.