Goede God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen opstaan uit het graf op de eerste dag van de week en zo de nieuwe Schepping ingeluid. Wij willen U hiervoor met vreugde danken. Wij bidden U op deze zondag voor alle mensen die zoeken naar de betekenis van het leven. Geef dat zij Uw Zoon en Zijn Kerk leren kennen; dat zij om de sacramenten vragen en deze ontvangen en zo uitgroeien tot de volle maat van de Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria Adolfina en haar gezellinnen, maagden en martelaressen, door Christus onze Heer.