Almachtige God,Op de eerste dag van de week hebt Gij Uw Zoon doen opstaan uit de doden. Op deze zevende zondag van Pasen willen wij U met vreugde en blijdschap danken voor de gave van ons leven. Wij vragen U dat wij tijdens deze laatste week van het Paasfeest steeds meer inzien wat onze opdracht in deze wereld is. Wij willen U bidden om de uitstorting van Uw Geest over mensen die hongeren naar ware vrijheid. Dat wij zelf de moed en de woorden vinden om Uw Woord van vrijheid en liefde uit te dragen aan onze naasten.Door Christus onze Heer.