God van levenden, U hebt Uw Zoon Jezus Christus uit de doden doen opstaan en Hem verheven aan Uw rechterhand. Op deze zondag willen wij U danken voor Zijn offer dat ons redding geeft. Wij bidden dat wij door gebed, studie en goede werken steeds meer groeien in geloof, als ook in liefde voor U en onze naasten. Dat wij de moed en de juiste woorden vinden om het Evangelie te verkondigen aan onze collega’s, buren en vrienden. Door Christus onze Heer.