God van Abraham, Isaac, Jakob en van alle levenden, U hebt Uw Zoon doen opstaan uit de doden tot eeuwig leven aan Uw rechterhand. Geef dat wij vandaag met vreugde deze boodschap van heil gedenken en dat onze blijdschap een getuigenis mag zijn voor onze naasten. Wij danken U op deze zondag in het bijzonder dat wij ons geloof mogen belijden in vrijheid en in veiligheid. Door Christus onze Heer.