Goede God, Gij hebt hemel en aarde geschapen en zag dat alles goed was. Op deze vierde zondag van Pasen willen wij U bidden om roepingen voor priesterschap en diaconaat, vooral in de materialistische samenlevingen die zich blind staren op aards geluk. Wij danken U dat wij door U geroepen zijn om met ons gebed en goede werken mee te bouwen aan de omvorming van onze wereld tot een paradijs waarin gerechtigheid en vrede heersen. Door Christus onze Heer.