Almachtige God, U schenkt ons waarachtig leven wanneer wij trouw zijn aan Uw geboden. Op deze vijfde zondag van de Veertigdagentijd vragen wij U om ons een groot hart te geven. Dat wij omzien naar de armen en zieken en met een gul hand schenken aan de verschillende katholieke acties die in deze tijd van bekering gehouden worden. Door Christus onze Heer.