Liefdevolle God, Uw Zoon Jezus Christus bracht vrede, heil en genezing voor alle mensen. Wij vragen U op deze eerste dag van de nieuwe week, om zijn bijzondere zegen voor alle families en gezinnen over de hele wereld die in armoede en onwetendheid leven. Geef aan ouders wijsheid in het leven, uitzicht op een betere toekomst en geduld met hun kinderen; troost de kinderen en schenk hun gezondheid naar lichaam en ziel; genees de zieken en wees allen nabij met Uw liefde. Door Christus onze Heer.