Eeuwige God, aan wijzen en aan herders hebt U zich geopenbaard in het Kind van Bethlehem, Jezus van Nazareth. Op deze Openbaringszondag danken wij U voor Uw gave van nieuw leven en wij bidden U voor alle mensen die verlangen naar de ware vrijheid. Geef dat de machthebbers van deze wereld Uw grootheid en liefdevolle almacht erkennen. Maak hun hart ontvankelijk voor Uw bevrijdende Woord, opdat zij Uw liefde uitdragen aan hun onderdanen. Door Christus onze Heer.